Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_logo.jpg

 

 

Psykologisk praksis - Personlig coaching - Supervision - Psykologiske undersøgelser - Personlige data - Info

 

 

 

 

 

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/piafoto.gif

 Pia Byrgiel

Psykologisk Praksis
Algade 26, 2. sal tv
4000 Roskilde

 
Mobil: 2656 9192

( kl. 8.00 – 18.00 )

Email: psykolog@piabyrgiel.dk
Overenskomst med sygesikringen

 

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/dgs.jpg

                              Klik på logoet for detaljeret kort                                

Parkering: Bag Kvickly

 

» Psykologisk praksis

I min praksis tilbydes hjælp til de mangeartede problemer der kan opstå i familien, for eksempel vanskeligheder i samspillet med børn, med teenagere, i selve parforholdet eller i forhold til øvrige familiemedlemmer. Herudover tilbydes samtaleterapi med henblik på at afhjælpe:
- sygdom
- handikap
- kriser
- stress
- angst
- depression

Terapeutisk arbejder jeg hovedsageligt med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som er en ny retning inden for tredje generation af kognitiv terapi. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som bygger på den nyeste psykologiske forskning på området.
En ACT-behandling har til hensigt at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive alt for involveret i dem, være bevidst nærværende i øjeblikket snarere end optaget af fortiden eller fremtiden og at fokusere på værdier og tage aktive skridt i retning af dem.
Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet. ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv.

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif

» Personlig Coaching

Få succes i privatlivet såvel som arbejdsmæssigt!
Brug din personlige coach som sparringspartner og sæt fokus på din personlige udvikling.
Hvad er dit mål?!
Hvordan kommer du derhen?!
Ring for aftale og tilbud

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif

» Supervision

Jeg tilbyder supervision såvel individuelt som i grupper til et bredt udvalg af fagrupper.

Jeg har psykolognævnets supervisor godkendelse

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif

» Psykologiske undersøgelser

Jeg har stor erfaring i personlige undersøgelser af såvel børn som voksne, samt udarbejdelser af forældrekompetenceundersøgelser.
Ring for nærmere drøftelse og tilbud.

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif

» Personlige data

UDDANNELSE
1985 Cand. Psych., Aarhus Universitet

EFTERUDDANNELSE
1994 Autoriseret af Psykolognævnet
2000 Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Supervision

ERFARING FRA FØLGENDE ARBEJDSOMRÅDER
- Leder af mor-barn projekt
- Psykolog i skole-social og sundhedsforvaltningen i Skibby kommune
- Leder af sundhedsprojekt i Zambia
- Formidlingsopgaver
- Undersøgelser af børn, unge og voksne
- Supervision af psykologer og andre faggrupper
- Personlig coach
- Krise og katastrofepsykolog
- Terapi med børn, unge, voksne, familier
- Psykolog i PPR og Børnerådgivningen, Frederikssund
- Familierådgiver
- Internationalt arbejde
- Konsulent i private firmaer
- mediator (konfliktmægler)
- Børnesagkyndig rådgiver i Statsforvaltning Hovedstaden
- Privat Praksis siden 2001

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif

» Praktiske informationer

PRAKTISKE INFORMATIONER:
 
TERAPI
 
1 konsultation = 45 - 50 min. alt inkl.
Afbudsregler: bliver man forhindret i at møde til den aftalte tid, bedes man ringe så hurtigt som muligt, og senest dagen før aftalen kl. 16 på tlf.: 2656 9192 (indtal besked).
Ved senere afbud eller udeblivelse betales fuldt honorar.
 
PRISER:
 
Ved lægehenvisning:
Sygesikringen dækker ca. 60% af udgiften.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark dækkes yderligere kr. 200,- pr konsultation (2016 priser).
Hvis du selv skal betale er honoraret pr konsultation kr.: 1000,- 
   
SUPERVISION :
Pr. konsultation kr.: 1300,-

 

» Links

 

Interesseret i ACT?
På youtube.com ligger der mange små klip med og om ACT. Se evt.: ”The Choicepoint” af dr. Russ Harris

www.imlearningact.com


www.contextualscience.org

Psykologer i Danmark www.psykologeridanmark.dk

Dansk Psykolog Forening www.dp.dk

EMDR www.emdr.dk

Psykiatrifonden : www.psykiatrifonden.dk

 

Den åbne dør til sundhedsvæsenet: www.sundhed.dk

 

Landsorganisationen for mennesker med angst: www.angstforeningen.dk

 

Viden og indsigt i sygdommen depression: www.depnet.dk

 

Børnesagkyndig rådgivning og mediation i forbindelse med skilsmisseproblematikker: www.statsforvaltningen.dk

 

Landsdækkende interesseorganisation og patientforening til fordel for mennesker med stress og stressrelaterede

sygdomme: www.stressforeningen.dk

 

Støtte til mennesker i krise – forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg: www.livslinien.dk

 

Landsdækkende telefonlinie til alle som tilbyder en medmenneskelig og støttende samtale til alle, som har brug for en at tale med: www.liniens.dk

 

Børns Vilkår: rådgiving for børn, unge, voksne, sorggrupper etc.: www.bornsvilkar.dk

 

Unge&Sorg, hjælp til unge mellem 16 – 28 år, der lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde: www.ungeogsorg.dk

 

Terapi og rådgivning af unge som er børn af alkoholmisbrugere: www.tubadanmark.dk

 

Description: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_t_top.jpgDescription: http://www.piabyrgiel.dk/Mor/pb_bullet_up.gif